Niektoré časti stránky sú preložené automatickým prekladačom.
TORAMOS, s.r.o.

Výrobky, činnosti

Železničné koľajnice
Zaoberáme sa kompletné projekciou a realizáciou železničných koľajníc na zákazku.

Železničné drevené podvaly
Zhotovujeme železničné drevené podvaly na stavbu železničných stavieb.

Železničné drobné koľajivo
Špecializujeme sa na výrobu železničného drobného koľajiva.

Železničný štrk
Dodávame železničný štrk pri výstavbe železníc.

Projektovanie cestných stavieb
Zameriavame sa na projektovanie a výstavbu cestných stavieb.

Mostné stavby
Zameriavame sa na realizácie mostných stavieb.

Realizácia betónovej konštrukcie
Zaoberáme sa realizáciou betónovej konštrukcie pri výstavbe mostných a cestných stavieb.

Vodovody a kanalizácie
Ponúkame realizáciu vodovodov a kanalizácií vrátane vyhotovenia kompletnej projektovej dokumentácie.

Čistiarne odpadových vôd
Zaoberáme sa kompletnou realizáciou čistiarní odpadových vôd na zákazku.

Protipovodňové hrádze
Projektujeme a staviame protipovodňové hrádze.

Čistenie riečnych korýt
Zabezpečujeme čistenie riečnych korýt vrátane vykonania akýchkoľvek zemných prác.

Späť na www.abcsk.sk