Niektoré časti stránky sú preložené automatickým prekladačom.

TERRATECHNIK spol.s.r.o.

Základný popis

Výstavba inžinierskych sietí - vodovody, elektrorozvody a kanalizácie (výstavka aj rekonštrukcie), domové a priemyselné vodovodné prípojky, rekonštrukcie nevyhovujúcich vodovodných potrubí bezvýkopovým budovaním. Bezvýkopové budovanie je založené na riadenom mikrotunelovaní.

Výrobky, činnosti

Rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií
Realizujeme rekonštrukcie starých vodovodov a kanalizácií. Rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií riešime buď deštrukciou starého potrubia alebo je možné zaťahovanie nového potrubia do existujúceho.

Bezvýkopové budovanie vodovodov a kanalizácií
Bezvýkopové budovanie vodovodov, kanalizácií a elektrorozvodov je časovo a finančne menej náročné. Bezvýkopové budovanie kanalizácií je založené na využití zariadení pre riadené horizontálne vŕtanie - bezvýkopové technológie.

Riadené mikrotunelovanie
Pri budovaní inžinierskych sietí využívame riadené mikrotunelovanie. Riadené mikrotunelovanie vykonáva riadené mikrotunelovacie vrty a výstavbu inžinierskych sietí môžeme teda realizovať bezvýkopovou technológiou.

Ako ku nám

Späť na www.abcsk.sk