Späť na www.abcsk.sk
Niektoré časti stránky sú preložené automatickým prekladačom.

Nevýbušné (ATEX) ventilátory Ponuka

Priemyselné nevýbušné (ATEX) ventilátory tejto skupiny rôznych veľkostí, ktoré sú osadené jednofázovými a trojfázovými motormi. Priemyselné aplikácie zahŕňajú sušiarne, striekacie kabíny, odsávanie dymu a iné. Inštalácia aj v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Niektoré ventilátory majú certifikát ATEX pre skupiny a kategórie zariadení II 2G, II G alebo II 3D. Pre zóny 1 a 2 (plyny) alebo 22 (prachy).

Detailné informácie: Nevýbušné (ATEX) ventilátory
Platnosť od: 18.9.2017
Platnosť do: 9.10.2017

Kontakt

Roman Kubišta
Telefón: 466 530 804
Fax: 466 535 568
E-mail: obchod@sorke.cz
Skype: sorke_2