Niektoré časti stránky sú preložené automatickým prekladačom.

PRHAS s.r.o.

Základný popis

Zaoberáme sa dodávkou hasiacich prístrojov a kompletného príslušenstva. Distribuujeme penové, práškové, vodné aj snehové hasiace prístroje, hydranty a hydrantové systémy, autonómne hlásiče požiarov, sorpčné látky a pod. Zabezpečujeme servis a revízie hasiacich prístrojov podľa platnej právnej legislatívy. Dodávame tabuľky požiarnej ochrany a fotoluminiscenčné únikové tabuľky.

Výrobky, činnosti

Predaj hasiacich prístrojov a príslušenstva
Zabezpečujeme predaj hasiacich prístrojov a kompletného príslušenstva.V ponuke nášho eshopu nájdete hasiace prístroje, požiarne vodovody, autonómne hlásiče, orientačné tabuľky, sorpčné látky,požiarne knihy a ďalšie príslušenstvo hasiacich prístrojov.

Servis a revízie hasiacich prístrojov
Poskytujeme servis a revízie hasiacich prístrojov podľa vyhlášky Mvč246/2001 Zb. Servis a revízie hasiacich prístrojov realizujeme v rámci celej Českej republiky.

Vodné hasiace prístroje
Dodávame vodné hasiace prístroje pre hasenie predovšetkým pevných látok. Všetky nami dodávané vodné hasiace prístroje sú certifikované podľa európskej normy STN EN - 3.

Snehové hasiace prístroje
Obstarávame snehové hasiace prístroje s obsahom oxidu uhličitého. Snehové hasiace prístroje zabezpečujeme v 2 alebo 5 Kg balení. V rámci hl. mesta Prahy hasiace prístroje dovážame ZADARMO.

Práškové hasiace prístroje
Zameriavame sa na predaj práškových hasiacich prístrojov v rôznych veľkostiach. Práškové hasiace prístroje sú vhodné predovšetkým na hasenie elektrických zariadení, horľavých plynov, pevných materiálov a pod.

Penové hasiace prístroje
Ponúkame penové hasiace prístroje pre hasenie pevných horľavých látok a horľavých kvapalín. Pri zakúpení penových hasiacich prístrojov u nás získate prvú zákonnú kontrolu zariadení ZADARMO.

Pojazdné hasiace prístroje
Zaoberáme sa dodávkou pojazdných hasiacich prístrojov, ktoré sú určené predovšetkým do priemyselného prostredia. Pojazdné hasiace prístroje ponúkame práškové, penové i snehové.

Hydranty a hydrantové systémy
Dodávame hydranty a hydrantové systémy pre stálu dodávku vody. Hydranty a hydrantové systémy zabezpečujeme do bytových, nebytových i priemyselných objektov. Všetky naše produkty spĺňajú požadované normy a štandardy.

Autonómne hlásiče požiaru
Zabezpečujeme autonómne hlásiče požiaru pre potreby zabezpečenia objektov a bytov. V ponuke autonómnych hlásičov požiaru ponúkame fotoelektrické požiarne hlásiče, dymové snímače, požiarne hlásiče, detektory a hlásiče oxidu uhoľnatého.

Sorpčný materiál
Distribuujeme sorpčný materiál pre odsávanie kvapalín. Sorpčný materiál obsahuje expandovaný perlit, ktorý je zdravotne nezávadný, nehorľavý a chemicky neutrálny.

Dymoví snímače
Obstarávame dymové snímače vybavené fotoelektrickou technológiou pre citlivejšiu detekciu požiarov. Dymové snímače sú certifikované v súlade s EN 14604 podľa požiadaviek vyhlášky MV č. 23/2008 o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb.

Hlásiče oxidu uhoľnatého
Venujeme sa predaju hlásičov oxidu uhoľnatého s kvalitným elektrochemickým senzorom. Hlásiče oxidu uhoľnatého dodávame spoločne s príslušenstvom pre montáž na stenu.

Kryty na hasiace prístroje
Zabezpečujeme kryty na hasiace prístroje v rôznom prevedení. K dispozícii máme kryty na hasiace prístroje na kľúč, s okienkom, so zámkom i so sponou.

Fotoelektrický požiarny hlásič
Distribuujeme fotoelektrické požiarne hlásiče pre detekciu tlejúcich požiarov. Fotoelektrický požiarny hlásič je vybavený vysoko citlivým snímačom, ktorý spoľahlivo zaregistruje už tlejúce požiare.

Tabuľky požiarnej ochrany
Distribuujeme tabuľky požiarnej ochrany pre občiansku i priemyselnú výstavbu. V ponuke tabuliek požiarnej ochrany ponúkame požiarne samolepiace fólie a plastové fotoluminiscenčné tabuľky s témami únikových ciest, hasiacich prístrojov, hydrantov apod.

Reflexné bezpečnostné tabuľky
Dodávame fotoluminiscenčné únikové tabuľky v rôznom prevedení. Reflexné bezpečnostné tabuľky zabezpečujeme pre vyznačenie únikových ciest, smerových šípok, podlahových šípok, východov apod.

Požiarne knihy
Dodávame požiarne knihy pre prehľadné vedenie požiarnej ochrany a vykonaných kontrolách. Požiarne knihy slúžia pre jednoduchú evidenciu požiarnych kontrol, zistených nedostatkoch a ich odstránenie, školenia zamestnancov a požiarnych hliadok a pod.

Halonové hasiace prístroje
Ponúkame halonové hasiace prístroje, kde sú hasivom halonové plyny. Halonové hasiace prístroje patria medzi najúčinnejšie protipožiarne zariadenia, ale zároveň manipulácia s nimi musí byť vložená do rúk odborníkov.

Ponuky

Autonómne hlásiče požiaru

Autonómne hlásiče požiaru

Zabezpečujeme predaj autonómnych hlásičov požiaru, ktoré spoľahlivo detekujú požiar a pomocou zvukovej signalizácie vyvolajú poplach. Autonómne hlásiče požiaru patria medzi ekonomicky nenáročné riešenia protipožiarnej ochrany a zároveň tiež vynikajú jednoduchou ...

Zobraziť detail ponuky

Požiarna kniha

Požiarna kniha

Požiarna kniha pre vedenie všetkých údajov týkajúcich sa požiarnej ochrany. Do požiarnej knihy sa zaznamenávajú vykonané kontroly a revízie, zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia, školenia zamestnancov, informácie o cvičných ...

Zobraziť detail ponuky

Sypký Vapex pre odsávanie kvapalín

Sypký Vapex pre odsávanie kvapalín

Ponúkame sorbčné látky. Teraz v sortimente sypký Vapex pre odsávanie kvapalín. Jedná sa o biely, zrnitý, sypký materiál, ktorý je schopný absorbovať ropné produkty prednostne aj pred vodou, ak sa ...

Zobraziť detail ponuky

Ako ku nám

Späť na www.abcsk.sk