Späť na www.abcsk.sk
Niektoré časti stránky sú preložené automatickým prekladačom.

NWD Legal Profil firmy

Advokátska kancelária NWD Legal poskytuje profesionálne právne služby a poradenstvo z oblastí bankového, finančného, ​​obchodného, ​​korporačného a majetkového práva.

Náš prístup ku klientom je založený na budovanie dlhodobého partnerstva a dôvere. Prispôsobíme sa potrebám Vašej firmy a umožňujeme flexibilné fakturáciu. Ponúkame stabilné a slušné ceny za právne služby.

Náš právny tím odborníkov disponuje skúsenosťami z medzinárodných právnych firiem, inštitúcií a organizácií.

Rozsah našich právnych služieb:

Právne služby pre bankovníctvo, financie a kapitálové trhy

 • o Zakladanie, fúzie a akvizície finančných inštitúcií
 • o Emisia dlhopisov, akcií a IPO
 • o Registrácia na Burze cenných papierov
 • o Úverové linky, dlhopisové programy, syndikované úvery
 • o Investičné fondy a spoločnosti

 Právne služby v oblasti korporátneho práva

 • o Zakladanie spoločností, správa korporátnych záležitostí, likvidácia obchodných spoločností
 • o Zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • o Akcionárske fondy a akcionárske práva
 • o Joint Ventures
 • o Privatizácia

Právo obchodnej spoločnosti

 • o Akvizície a divestície akcií, os, majetku
 • o Fúzia spoločností, kontrola fúzií
 • o Súťažné právo
 • o Právne audity - due diligence
 • o Transakcia typu LBO a MBO

 

Právne služby v oblasti nehnuteľností

 • o Nákup a predaj nehnuteľností
 • o Správa nájomných zmlúv
 • o Rozvoj projektov nehnuteľností
 • o Financovanie projektov nehnuteľností
 • o Stavebné právo a prax, konanie o povolení

 Telekomunikačné a mediálne právo

 • o Financovanie a konštrukcie telekomunikačných projektov
 • o Konanie o licenciách

Právo duševného vlastníctva

 • o Patenty, ochranné známky, autorské práva, práva priemyselných vzorov, softvérové ​​právo
 • o Licencie, franchising a sponzorstvo
 • o E-commerce

 Služby zastupovania

 • o Obchodné spory
 • o Arbitráž
 • o Zmierovacie konanie
 • o Konanie o konkurze a vyrovnaní

Právne služby v pracovnom práve

 • o Úprava pracovných vzťahov
 • o Podmienky zamestnávania a pravidlá pre zamestnancov
 • o Poradenstvo v pracovnom práve

Zverenecké fondy

 • o Zakladanie a správa zvereneckých fondov
 • o Tvorba stratégie trustových fondov

Viac informácií nájdete na našich webových stránkach.

NWD Legal

Webové stránky

Hodnotenie

Druh činnosti

 • Služby

Na stiahnutie