Späť na www.abcsk.sk
Niektoré časti stránky sú preložené automatickým prekladačom.

Všeobecné korporátne právo Ponuka

Naším zameraním je všeobecné korporátne právo pre verejné a súkromné obchodované spoločnosti. Poskytujeme právnu pomoc pri zakladaní obchodných spoločností, zvyšovanie a znižovanie základného imania, úprave právnych pomerov vo firme a tiež za Vás plníme všetky registračné a oznamovacie povinnosti.

Zabezpečíme za Vás aj likvidácie obchodných spoločností.

Pre viac informácií o nami poskytovaných právnych službách navštívte naše webové stránky.

Detailné informácie: Všeobecné korporátne právo
Platnosť od: 29.4.2021
Platnosť do: 20.5.2021

Kontakt

Mgr. Michal Kroft
Mobil: +420 737 289 000
E-mail: kroft@nwd-legal.com