Späť na www.abcsk.sk
Niektoré časti stránky sú preložené automatickým prekladačom.

Projekcia a dodávky čistých priestorov Ponuka

Projekcia a dodávky investičných technologických celkov čistých priestorov (projektové práce - realizácia - validácia - servis).
- pracovisko prípravy cytostatík
- výroba a spracovanie rádiofarmák
- centra asistovanej reprodukcie (IVF centra)
- výroba nanovlákien (nanotechnológie)
- mikrobiologické/virologické laboratória
- BSL3 BSL4
- prevádzkové , výskumné , výrobné a kontrolné priestory
- priestory s vysokými nárokmi na čistotu ( prašnosť), teplotu alebo vlhkosť

Platnosť od: 1.7.2018
Platnosť do: 1.7.2019

Kontakt

Ing. David Greco
Telefón: +420 281 012 557
Fax: +420 281 012 552
E-mail: greco@labox.cz