Niektoré časti stránky sú preložené automatickým prekladačom.

KRC team s.r.o.

Základný popis

Zaoberáme sa poradenstvom v oblasti obchodu a vedenia ľudí. Organizujeme semináre, školenia a kurzy pre obchodníkov, manažérov a zamestnancov. Naše služby sú zamerané na zvyšovanie efektivity a schopnosti dosahovať výsledky v nasledujúcich oblastiach: obchod, maloobchodný predaj, podpora predaja (telemarketing), vedenie tímu a motivácia.

Výrobky, činnosti

Manažérske poradenstvo
Poskytujeme manažérske poradenstvo pre výkonných manažérov, vedúcich oddelení a prevádzok, majstre, ale aj stavbyvedúcich a ďalších pracovníkov vo vedúcich funkciách. Ponúkame rad kurzov a seminárov, ktoré vedú skúsení lektori.

Školenia pre obchodníkov
Ponúkame rôzne školenia a tiež dvojdňový seminár pre obchodníkov, zacielený na získanie takých zručností, ktoré povedú k navýšeniu počtu uzavretých obchodov. Školenia a semináre organizujeme pre obchodníkov z terénu, riaditeľov a majiteľov firiem.

Organizovanie školení a seminárov
Zaoberáme sa organizovaním odborných školení a seminárov pre manažérov, obchodníkov, vedúcich pracovníkov a zamestnancov firiem. Kurzy sú vedené skúsenými a kvalifikovanými lektormi a sú zamerané na zlepšovanie pracovného, ale aj osobného života.

Kurzy manažérskych zručností
Vedieme kurzy manažérskych zručností. Kurzy sa zvyčajne zameriavajú na konkrétnu problematiku alebo oblasť. Na našich webových stránkach nájdete kompletný prehľad ponúkaných kurzov pre manažérov a vedúcich pracovníkov.

Organizácia vzdelávacích akcií
Venujeme sa organizácii vzdelávacích akcií, a to aj na mieru podľa Vašich aktuálnych potrieb a požiadaviek. Ponúkame interné vzdelávacie programy ako sú semináre a školenia pre zamestnancov, obchodníkov a manažérov, usporadúvame aj teambuildingy.

Firemný teambuilding
Ponúkame usporiadanie firemného teambuildingu na mieru. Riadime sa faktom, že človek si najlepšie zapamätá to, čo sám vykoná alebo prežije. Teambuilding pripravíme presne podľa potrieb Vašej firmy a zároveň tak, aby zúčastnené skutočne bavil.

Dotačné poradenstvo
Poskytujeme dotačné poradenstvo. Vyznáme sa v problematike získavania dotácií, či už na vzdelávanie zamestnancov alebo rozvoj firmy. Ponúkame kompletné spracovanie žiadosti o dotácie, alebo len jej častí.

Psychometria
V rámci pracovnej diagnostiky sa venujeme tiež psychometrii. Psychometria hodnotí komplexný prejav testovanej osoby a je vedená skúseným psychológom. Jej pomocou sa hodnotia predpoklady a vlastnosti potrebné na vykonávaní danej pozície.

Osobný rozvoj
Vedieme odborné kurzy, semináre a celé programy pre osobný rozvoj našich klientov. Tieto programy sú určené všetkým bez rozdielu, či už sa jedná o zamestnancov, vedúcich pracovníkov alebo majiteľov firiem.

Manažérske zručnosti
Vedieme rad kurzov zameraných na zvyšovanie manažérskych zručností. Ponúkame programy pre začínajúcich manažérov aj pre skúsených vedúcich pracovníkov. Zameriavajú sa najmä na to, ako doviesť Váš tím k vytýčeným cieľom, ako dosiahnuť želané výsledky.

Obchodné poradenstvo
Ponúkame kurzy na zvýšenie obchodných zručností. Dozviete sa, ako správne jednať s klientmi a získavať nových zákazníkov, osvojíte si vzťahový marketing, naučíte sa plánovať Vaše obchodné aktivity a pochopiť vonkajšie faktory pôsobiace na prosperitu.

http://www.krcteam.cz/pracovni-diagnostika/

Komunikácia vo firme
Ponúkame vzdelávacie kurzy, semináre a školenia, ktoré významne prispievajú k zlepšeniu úrovne firemnej komunikácie. Komunikácia vo firme je základným predpokladom pre dobré fungovanie medziľudských vzťahov aj chod spoločnosti a jej výsledky.

Školenia pre zamestnancov
Realizujeme školenia pre zamestnancov. Pripravíme školenia a semináre na mieru Vašim potrebám. Školenie môže prebiehať aj formou teambuildingu.

Školenia a semináre pre vedúcich pracovníkov
Školenia a semináre pripravujeme aj špeciálne pre vedúcich pracovníkov, manažérov, vedúcich oddelenia apod. Vzdelávací program pripravíme na mieru.

Pohľadávky - riešenie a zvládanie pohľadávok
Zaoberáme sa obchodným poradenstvom a ponúkame profesionálne služby, v rámci ktorých sme schopní prevziať za Vás riešenie pohľadávok alebo Vám poradiť, ako ich celé zvládať.

Firemné vzdelávanie
Venujeme sa firemnému vzdelávaniu. Kurzy u nás vedú iba kvalifikovaní a skúsení lektori. Ponúkame kurzy manažérskych, obchodných a odborných zručností, ale aj kurzy z oblasti lifestylu, zlepšujeme tak nielen pracovný, ale aj osobný život.

Teambuilding Praha
Organizujeme teambuildingové akcie nielen pre klientov z Prahy a okolia. Teambuilding je vždy cielený podľa konkrétnych požiadaviek klienta a kladieme u neho dôraz na prežitok zúčastnených, ktorí prostredníctvom neho získajú nové podnety a zručnosti.

Vedenie porád
Učíme našich klientov, ako z porady urobiť nástroj na riadenie a úspech. Zoznámime Vás s tým, ako sa najlepšie pripravovať na porady, ako ich viesť a zefektívniť. Poradíme Vám techniky, ktoré Vám dopomôžu k hľadaniu nových nápadov, riešení problémov.

Ako ku nám

Späť na www.abcsk.sk