Niektoré časti stránky sú preložené automatickým prekladačom.
KOREJZOVÁ & SPOL.

Profil firmy

KOREJZOVÁ & SPOL.

Poskytujeme komplexný právny servis v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Ponúkame kompletné poradenstvo, právnu a administratívnu pomoc pre zaistenie autorských a priemyselných práv, patentov, úžitkových vzorov, priemyselných vzorov, ochranných známok a pod.

V oblasti patentov a úžitkových vzorov spracujeme prihlášku vynálezu pre ČR, SR, EÚ či pomocou Medzinárodnej patentovej prihlášky PCT. Zabezpečíme kompletnú registráciu patentov a úžitkových vzorov vrátane prevedenia rešerší a posúdenie patentovateľnosti. Sledujeme za Vás aj dobu platnosti patentu a včas Vás upozorníme na vykonanie platieb poplatkov za predĺženie.

Ponúkame zabezpečenie prihlášok ochranných známok pre ČR, SR a EÚ. Zaistíme potrebné rešerše a zatriedenie položiek zoznamu tovarov a služieb podľa medzinárodného Nicejského triedenia.

Venujeme sa spracovaniu licenčných zmlúv podľa platnej legislatívnej úpravy. Sme schopní vypracovať licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva, licenčnej zmluvy k autorskému dielu, zmluvy o dielo, franchisingovej zmluvy, licencie na práva k databáze aj licenčnej zmluvy k know-how.

Poskytujeme profesionálne služby zastupovanie v sporoch o porušenie práv k ochrannej známke, patentu, úžitkovému a priemyselnému vzoru.

Kompletný zoznam nami poskytovaných služieb nájdete na našich webových stránkach.

Druh činnosti

  • Služby

Hodnotenie

Späť na www.abcsk.sk