Späť na www.abcsk.sk
Tolstého 5
811 06, Bratislava 1
Slovenská republika
Niektoré časti stránky sú preložené automatickým prekladačom.

KOLLARCH s.r.o.

Kollarch sa môže stať architektom aj vášho vytúženého projektu. Ako skúsená firma ponúkame odbornú asistenciu na niekoľkých úrovniach. Originálna architektúra a účinný management stavieb sú pre nás zásadami precízneho plánovania projektu. Okrem navrhovania a tvorby projektovej dokumentácie sa podieľame aj na samotnom riadení stavieb. Tvorivým procesom budujeme domov pre vaše firemné nápady.

Ponuky


Architektúra a management stavieb

Vytvoríme pre vás priestor, v ktorom sa budete cítiť ako vo vlastnej obývačke. Budujeme miesto pre vaše firemné úspechy a ... [ viac informácií ]

Architektonické projekty bytový dom

Architektonické projekty bytový dom Bratislava. [ viac informácií ]

Koordinácia projektovej dokumentácie

Koordinácia projektovej dokumentácie počas výstavby Bratislava. [ viac informácií ]

Výrobky, činnosti


Architektúra stavieb

To, ako sa v priestoroch cítite ovplyvňuje aj architektúra stavieb. Naša firma vytvára vkusné návrhy pre každý priestor tak, aby ste sa v ňom vy a vaše myšlienky cítili za každých okolností príjemne a pohodlne. [ viac informácií ]

Management stavieb

Zárukou komplexného managementu stavieb je efektívna organizácia práce. Zastrešujeme plánovanie, riadenie a kontrolu plynulého chodu všetkých stavebných činností od začiatku projektu až po odovzdanie stavby. [ viac informácií ]

Plánovanie projektu

Hlavná úloha plánovania projektu spočíva v stanovení spoločných cieľov a vhodných spôsobov ako ich dosiahnuť. Komunikácia s klientom nám pomáha zjednotiť naše očakávania k obojstrannej finálnej spokojnosti.

Príprava projektovej dokumentácie

Príprava projektovej dokumentácie je náročný proces, pri ktorom sa snažíme o dôsledne vypracovaný, vhodný a moderný projekt. Predstavy klientov sú pre nás prioritou rovnako ako cenotvorba v rámci ich finančných možností.

Projektové riadenie stavieb

Riadenie stavieb predstavuje ucelené činností a procesy. Tie vykonávajú na každom stavebnom projekte tímy odborníkov zložené zo špecialistov, projektantov, manažérov a realizátorov. Takéto projektové riadenie stavieb bude za našej účastí hračkou.

Fotogaléria

<
>
KOLLARCH s.r.o.
Tolstého 5, 811 06 Bratislava 1
Slovenská republika