Niektoré časti stránky sú preložené automatickým prekladačom.
Josef Matušík

Výrobky, činnosti

CNC vysekávanie
Špecializujeme sa na CNC vysekávanie vysekávacími lismi. CNC vysekávanie - dierovanie, prestrihávanie, prelisovanie, vysekávanie a tvárnenie závitov.

Vyrezávanie laserom
Zaoberáme sa presným vyrezávaním laserom. Vyrezávanie laserom je kvalitný spôsob delenia plechov na laserových rezacích strojoch Trumpf.

CNC ohraňovací lis
Ponúkame lisovanie alebo voľné ohýbanie na CNC ohraňovacom lise. Disponujeme dvoma CNC ohraňovacími lismi s vyššou produktivitou a presnosťou.

CNC ohýbanie plechov
Vykonávame ohýbanie plechov na CNC ohraňovacích lisoch. Zabezpečujeme presné spracovanie, ohýbanie malých dielov aj rozmerných plechov.

Ohraňovanie plechov
Venujeme sa ohraňovaniu plechov na CNC ohraňovacom lise. Ohraňovanie plechov - hospodárne ohýbanie presných uhlov s malými polomermi a malým ramenom.

Zámočnícke práce Valašské Meziříčí
Ponúkame akékoľvek zámočnícke práce. Zámočnícke práce - zákazková kovovýroba, brúsenie, zváranie, odihlovanie, spájkovanie a iné.

Lisovanie zálisných prvkov
Zaoberáme sa lisovaním zálisných prvkov. Lisovanie zálisných prvkov vykonávame na hydraulických lisoch vrátane kompletných dokončovacích prác.

Delenie plechov
Vykonávame delenie plechov. Delenie plechov je vhodné pre výrobky s jednoduchými aj zložitými vnútornými a vonkajšími obrysmi ako u tenkých, tak hrubých plechov.

Späť na www.abcsk.sk