Späť na www.abcsk.sk
Niektoré časti stránky sú preložené automatickým prekladačom.

HANTON s.r.o. Výrobky, činnosti

Svetelná reklama

Ponúkame riešenia a realizácie v oblasti svetelnej reklamy. Podľa požiadaviek a účelu využitia vyrobíme svetelnú reklamu na mieru - reklamné totemy, svetelné reklamné panely, reklamné výstrče, imidžová svetelná reklama, svetelné plastické 3D písmo. [ viac informácií ]

Reklamné panely

Venujeme sa výrobe kvalitných reklamných panelov. Vyrobíme svetelné reklamné panely na mieru podľa požiadaviek a predstáv zákazníka. Na našej webovej stránke si môžete pozrieť niektoré reklamné panely, ktoré sme realizovali. [ viac informácií ]

Reklamné totemy

V oblasti svetelnej reklamy môžeme ponúknuť i reklamné totemy. Reklamné totemy sú veľmi efektívnym a výrazným reklamným prvkom. Ponúkame totemy najrôznejších tvarov, farieb, či kombinácií. Galériu si môžete pozrieť i na našej webovej stránke. [ viac informácií ]

Plastické 3D písmo

Pre logá a rôzne pútavé nápisy je vhodná reklama vo variante plastické 3D písmo. Svetelné plastické 3D písmo je možné umiestniť na fasády budov, na recepcie a vstupy budov, na výstavy a promo akcie. [ viac informácií ]

Veľkoplošné bannery

Zaoberáme sa výrobou veľkoplošných bannerov na fasády domov, haly, mosty a pod. Veľkoplošné bannery zhotovujeme z kvalitných materiálov, k ich výrobe používame vlastné moderné vybavenie. V prípade záujmu Vám bannery odborne nainštalujeme. [ viac informácií ]

Polepy fasád budov a výkladov

Realizujeme polepy na značenie výkladov, prevádzok, firiem a priestorov, budov a fasád. Polepy fasád budov a výkladov zabezpečíme komplexne - od návrhu, cez tlač, až po nalepenie na výklad. [ viac informácií ]

Prezentačné video stojany

Prezentačné video stojany využívajú novú technológiu projekcie. Ide o kombináciu skla, kovu s vlastnou projekčnou plochou. Prezentačné video stojany možno využiť ako doplňujúci informačný prvok pre prezentáciu produktu na promo akciách. [ viac informácií ]

Dotykové pulty

Ponúkame interaktívne informačné dotykové pulty. Dotykové pulty ako informačný prvok sú určené do priestorov, kde je potrebná orientácia. Softvér spracovania a poskytovania informácií sa dá prispôsobiť na mieru podľa konkrétnych požiadaviek. [ viac informácií ]

POP a POS reklama

POP a POS reklama na podporu predaja sa stala neoddeliteľnou súčasťou reklamnej stratégie. POP a POS reklama predstavuje neobmedzené možnosti na efektívnu propagáciu - police, stojany, pútače, bannery, vlajky, predajné stánky a pulty. [ viac informácií ]

Reklamné polepy áut

Súčasťou poskytovaných služieb sú reklamné polepy áut, a to ako forma celoplošnej reklamy. Polepy áut je možné potlačiť ľubovoľným textom či vzorom. Povedzte nám, akú máte predstavu a my sa o všetko postaráme. [ viac informácií ]

Služby výroby reklamy

Zabezpečujeme komplexné služby v oblasti výroby reklamy. Disponujeme vlastnými pracoviskami pre najrôznejšie činnosti, ako je napr. výroba neónov, ploter, fréza, uhlová ohýbačka, vodný lúč a ďalšie. [ viac informácií ]