Niektoré časti stránky sú preložené automatickým prekladačom.
GZ Metal s.r.o.

Výrobky, činnosti

Investičné kovy
Zaoberáme sa komplexným spracovaním drahých kovov a zliatin a ich následným uchovávaním alebo predajom v podobe investičných produktov. Ponúkame širokú škálu investičných produktov zo zlata, striebra, ale aj platiny a paládia.

Výkup a predaj materiálu s obsahom drahých kovov
Vykupujeme materiály s obsahom drahých kovov a zabezpečujeme ich spracovanie. Ponúkame najvýhodnejšie ceny výkupu drahých kovov v ČR.

Dodávka polotovarov z drahých kovov
Dodávame polotovary z drahých kovov. Vykonávame vyťaženie drahých kovov a ich spracovanie do polotovarov a rôznych investičných produktov.

Výkup zlatých úlomkov, mincí a zliatin
Vykupujeme zlaté mince, zliatiny a úlomky zlata vr. klenotníckeho odpadu. Výkupné ceny sa riadia aktuálnymi cenami drahých kovov na svetových burzách.

Dentálny materiál
Vykupujeme a spracovávame dentálny materiál a dentálny odpad. Dentálny materiál zahŕňa aj amalgámy, korunky, mostíky, ale vykupujeme aj RTG snímky.

Spracovanie elektronického materiálu
Zaoberáme sa zberom a spracovaním elektronického materiálu. Spracovanie elektronického odpadu - PC zariadenia, televízie, rádia, lekárske prístroje.

Rafinácia materiálov s obsahom drahých kovov
Venujeme sa rafinácii materiálov s obsahom drahých kovov. Po rafinácii vraciame vyťažený materiál klientovi, alebo zhotovujeme investičné kovy.

Analýza obsahu drahých kovov
Ponúkame analýzu drahých kovov obsiahnutých v materiáli dodanom zákazníkom. Spektrálna analýza obsahu drahých kovov prebieha v provádzke firmy.

Prepracovanie materiálov s obsahom drahých kovov
Vykonávame prepracovanie materiálov s obsahom drahých kovov. Rafináciou získame rýdzy kov a následne ho prepracujeme v investičné produkty.

Výkup RTG snímok
Výkup a prepracovanie materiálov z röntgenových pracovísk. Výkup RTG snímok za výhodné ceny. Vykupujeme zábery z lekárskych a veterinárnych ordinácií.

Rafinácia zlata
Vykonávame rafináciu zlata. Pre rafináciu odoberáme aj atypické materiály. Na požiadanie vraciame vyťažené zlato v podobe zliatku či granálií.

Výkup starých šperkov
Ponúkame výkup starých šperkov, ich prepracovanie a po dohode vrátenie tiež v podobe investičných kovov. Výkup starých zlatých a strieborných šperkov.

Výkup zlomkového zlata
Zaoberáme sa výkupom zlomkového zlata a klenotníckeho odpadu. Vykupujeme úlomky zlata a zvyšky z klenotníckej výroby, ale aj rozbité a staršie šperky.

Výkup a spracovanie autokatalyzátorov
Sme držiteľmi oprávnenie na nakladanie s vyradenými katalyzátormi. Spracovávame použité autokatalyzátory. Výkupná cena je stanovená pri odkúpení.

Predaj drahých rýdzich kovov
Ponúkame predaj drahých rýdzich kovov. Venujeme sa predaju drahých kovov a investičných kovov. Predávame drahé kovy ako investičné produkty.

Tavenie materiálu
Vykonávame tavenie materiálu. Zaoberáme sa tavením rôznych druhov kovov. Tavenie drahých kovov vrátane zlata a striebra.

Spracovanie elektroodpadu
Výkup a spracovanie elektroodpadu. Spracujeme demontovaný/nedemontovaný elektroodpad. Výkup kancelárskej techniky, poistiek, elektromotorov, cievok.

Späť na www.abcsk.sk