Späť na www.abcsk.sk
Niektoré časti stránky sú preložené automatickým prekladačom.

ELSA Consulting s.r.o. Profil firmy

Nehody sa stávajú. Nehody sa nestarajú, či konštrukcia bola pripravená, ale spoločnosť ELSA Consulting áno. Zaviazali sme sa pomáhať klientom, nájsť optimálne riešenie ochrany ich konštrukcie pri extrémnych zaťaženiach, skôr ako nastanú.

Charakteristikou spoločnosti ELSA Consulting sú komplexné riešenie problému výbuchom ohrozených priemyselných konštrukcií a technológií. Členovia tímu čerpajú z mnohoročného výskumu v oblasti špecifických typov zaťaženia, konštrukcií či materiálov. Snahou je preniesť výsledky výskumov do praxe.

Spoločnosť ELSA Consulting združuje odborníkov na numerické analýzy, statiku, dynamiku, požiarnu odolnosť konštrukcií, EX prostredia, oblasť rizík, chemický výbuch a rýchle dynamické javy čím je zaručené komplexné poňatie problému. Vysoká profesionalita, nezávislosť a odbornosť nám napomáhajú plniť našu víziu: Chrániť konštrukcie tak, aby boli chránené ľudské životy.

ELSA Consulting s.r.o.

Hodnotenie

Druh činnosti

  • Služby

Na stiahnutie