Späť na www.abcsk.sk
Niektoré časti stránky sú preložené automatickým prekladačom.

ELSA Consulting s.r.o. Kontakty

Naša firma sa zaoberá riešeniami a analýzami konštrukcií, ktorým poskytuje potrebnú ochranu proti akémukoľvek nebezpečenstvu. Služby sa špecializujú najmä na oblasti analýzy extrémnych účinkov zaťaženia, ex prostredie - konštrukcia ohrozená výbuchom, požiaru - konštrukcia ohrozená požiarom, výpočtov a analýz, statiky a dynamiky, zosilňovanie konštrukcií pomocou FRP vlákien a meranie konštrukcií.

ELSA Consulting s.r.o.

Mapa sídla