Niektoré časti stránky sú preložené automatickým prekladačom.
ELEKTRO - HARAMIA s.r.o.

Výrobky, činnosti

Trafostanice
Vyrábame kompletné trafostanice podľa požiadavky zákazníka. Dodávame a montujeme kompletné železobetónové kioskové trafostanice v súlade s STN 62 721-202.

Výroba a predaj rozvodných skríň
Dôležitou činnosťou našej spoločnosti je výroba NN rozvádzačových skríň do 1000 V.

Obrábanie oceľových plechov na CNC strojoch
Realizujeme obrábanie oceľových plechov a ohraňovanie na CNC strojoch. Obrábanie oceľových plechov na CNC strojoch spracujeme v zaujímavých cenových reláciách a krátkych dodacích termínoch.

Fotovoltaické solárne slnečné elektrárne
Dodávame trafostanice pre projekty slnečných-fotovoltaických elektrární. Fotovoltaické solárne slnečné elektrárne zaistia výrobu elektrickej energie zo slnečného žiarenia.

Trafostanice pre bioplynové elektrárne
Vyrábame trafostanice pre projekty bioplynových elektrární. Trafostanice pre bioplynové elektrárne sú založené na technológii výroby elektriny a tepla za využitia biomasy.

Trafostanice pre veterné parky
Vyrábame trafostanice pre veterné parky.

Dopravné služby
Poskytujeme taktiež dopravné služby. Disponujeme vlastnou kamiónovou dopravou, takže dokážeme zabezpečiť transport vyrobenej trafostanice až na určené miesto investora. Dopravné služby taktiež zahŕňajú aj nakládky a vykládky.

Projekčná činnosť
Naša projekčná činnosť je zabezpečovaná aj na pobočkách v Banskej Bystrici a v Košiciach. Projekčná činnosť - komplexné inžinierske služby od zámeru, cez stavebné povoľovacie konanie, projekčné práce až po realizáciu a dodávku trafostanice.

Trafostanice s vnútorným ovládaním
Dodávame trafostanice s vnútorným ovládaním. Trafostanice s vnútorným ovládaním môžu byť nadzemné aj podzemné.

Trafostanice s vonkajším ovládaním
Dodávame trafostanice s vonkajším ovládaním. Trafostanice s vonkajším ovládaním môžu byť nízke, dvojité, kompaktné, polozapustené.

Atypické trafostanice
Taktiež dokážem vyrábať atypické trafostanice využívané ako priemyselné transformovne alebo spínacie stanice. Pre atypické trafostanice využívame jednotlivé základné typy typizovaných trafostaníc pre zostavenie priestorovo väčších celkov.

Späť na www.abcsk.sk