Niektoré časti stránky sú preložené automatickým prekladačom.
ELEKTRO - HARAMIA s.r.o.

Profil firmy

ELEKTRO - HARAMIA s.r.o.

Spoločnosť ELEKTRO-HARAMIA má sídlo na Záhorí,cca 20 km na severozápad od Bratislavy. Spoločnosť úspešne pôsobí na slovenskom trhu už viac ako dvadsať rokov a jej hlavným výrobným programom je výroba, montáž a predaj kompaktných železobetónových kioskových trafostaníc pre potreby slovenských energetických podnikov ale aj pre ostatných civilných odberateľov nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Okrem tejto komodity dokáže firma ELEKTRO-HARAMIA realizovať VN a NN el. prípojky vrátane komplexných elektroinštalačných prác v rozsahu do 22kV. Dôležitou súčasťou výrobného programu je výroba modulárnych VN-rozvádzačov 24kV typ SM-6 v licencii francúzskeho elektrotechnického gigantu firmy SCHNEIDER Electric ako aj NN- rozvádzačov do 1000V pre priemyselné a občianske použitie. Hlavným cieľom spoločnosti je poskytovanie komplexných dodávok a služieb v najvyššej profesionálnej kvalite a snaha, aby aj bežný civilný zákazník mohol disponovať rovnakou kvalitou a technickou úrovňou, ktorá je samozrejmá pre dodávky do investičných celkov slovenských energetických podnikov. Vedenie spoločnosti sa snaží o trvalé zlepšovanie produkovaných trafostaníc, o dopĺňanie výrobného programu na základe požiadaviek odberateľov. Uplatňuje sa zásada, že technické riešenia a realizácia sa prispôsobujú projektantom a odberateľom v snahe dosiahnuť čo najvyššiu technicko-ekonomickú výhodnosť každej vyprodukovanej trafostanice.

 ELEKTRO-HARAMIA - slovenský výrobca kioskových trafostaníc s vyše 20-ročnou tradíciou

 - na území SR a ČR realizované dodávky kioskových trafostaníc pre viac ako 4 000 projektov

 - trafostanice sú vyrábané v súlade s STN 62 721-202,sú typovo odskúšané vrátane skúšok na vnútorný skratový oblúk trieda IAC-A a IAC-B

 - spoločnosť je dlhoročným držiteľom certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2008

 - na všetky vyrobené trafostanice je poskytovaná nadštandardná záručná doba 5 rokov a 3 roky na technologické vybavenie

 - spoločnosť poskytuje nepretržitý 24-hodinový záručný a pozáručný servis aj v ĆR

 Spoločnosť ELEKTRO-HARAMIA disponuje vlastnou kamiónovou dopravou, takže komplexnosť našich služieb podčiarkujú aj vlastné dopravné služby, transport vyrobenej trafostanice až na určené miesto investora, vrátane zabezpečenia nakládky a vykládky vlastnými mobilnými zdvíhacími zariadeniami je u nás takisto samozrejmosťou. Vedenie firmy sa snaží, aby naša ponuka bola neustále vylepšovaná, dopĺňaná a aby zodpovedala technologickej úrovni súčasnosti. Ponúkanými projektovými riešeniami vychádzame v ústrety potrebám používateľov našich staníc.

Snažíme sa:

- minimalizovanie technologického zastavaného priestoru

 - najjednoduchšie technické riešenie

 - znižovanie nákladov

 - zlepšovanie servisných služieb

 - nepretržité odstraňovanie kritických miest a inovácia produktov

Výrobný program je tvorený tak, aby mohli byť uspokojené potreby každého zákazníka - od najmenších a najjednoduchších energetických aplikácií až po zložité inštalačné celky. V dodávkach kioskových trafostaníc na kľúč sa snažíme zúročiť viac ako 20-ročné skúsenosti. Vedenie spoločnosti kladie dôraz na kvalitu a na užívateľskú bezpečnosť a funkčnosť každej stanice ako technického celku. Zapojením všetkých našich zamestnancov do snahy trvalo zlepšovať hodnotu našich výrobkov, služieb a procesov výroby Jednoducho povedané: snažíme sa o to, aby zákazník nikdy neľutoval, že si za svojho partnera zvolil firmu ELEKTRO-HARAMIA.

Ponúkame:

 - poradenskú činnosť pri návrhu energetickej koncepcie investičného zámeru (v rámci novobudovaného alebo rekonštruovaného celku)

 - návrh a dodanie projektovej dokumentácie pre samotnú trafostanicu, spracovanú podľa vybranej koncepcie investora (pre stavebné povoľovacie konanie, ako aj pre samotnú realizáciu)

 - dodanie kompletnej trafostanice na kľúč vrátane montáže súvisejúcich technologických celkov (od iných dodávateľov) do stavebného telesa, transport hotového výrobku a osadenie až na konkrétne - finálne miesto inštalácie

 - spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (v prípade želania odberateľa vybavenie všetkých administratívnych náležitostí, spojených s uvedením stanice do prevádzky)

 - záručný a pozáručný nepretržitý 24-hodinový servis

Druh činnosti

  • Služby
  • Výrobca

Hodnotenie

Späť na www.abcsk.sk